• *************MISTRZOWIE NAUKI I SPORTU**************

  • TAK PRACOWALIŚMY W KL. IV-VII W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Od  września 2018 r. rozpoczęliśmy starania o certyfikat jakości nauczania. Temu celowi służy m.in. stosowanie metod Oceniania Kształtującego  OK.
Ocenianie kształtujące w szkole to kompleksowy program, którego celem jest podniesienie efektywności nauczania i uczenia się.