17 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbyła się debata pod hasłem „Motywacja do nauki”.

Wzięli w niej udział przedstawiciele klas IV -VI, Rady Samorządu Uczniowskiego,Dyrekcja Szkoły i Rodzice. Uczniowie odpowiedzieli na dwa pytania: „Co nas motywuje do nauki?” oraz  „Jak pokonujemy trudności szkolne?” Uczniowie przygotowali się do spotkania podczas zajęć z wychowawcą – przedstawili swoje pomysły, skorzystali z różnych źródeł informacji poszukując ciekawych rozwiązań, opracowali klasowe mapy myśli i plakaty. Wyniki klasowych dyskusji oraz plansze zaprezentowano podczas debaty. Znalazły się tam wskazówki jak radzić sobie z nauką, jak pokonywać trudności szkolne, co może motywować do osiągania sukcesów. Uczniowie podkreślali, że  należy traktować naukę jak wielką życiową inwestycję, a im więcej się uczymy, tym więcej wiemy. Podali konkretne sposoby efektywnej nauki: opracowywanie fiszek, krzyżówek, zagadek, notatek, pomocy naukowych, strategie czytania i powtarzania, metoda „tłumaczenia lampie”,zabawa w „bezludną wyspę”, ćwiczenia dla wzrokowców i słuchowców. Wszyscy byli zgodni, że bardzo ważna jest aktywność fizyczna i spacery na świeżym powietrzu tuż przed nauką.

Pomysły i uwagi uczniów zostaną przeanalizowane przez nauczycieli i wdrożone do bieżącej pracy dydaktycznej-wychowawczej.

Debata była ciekawą formą wyrażenia i posłuchania opinii uczniów na omawiany temat.Następne spotkanie w maju. Zapraszamy już dzisiaj do udziału uczniów i rodziców.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.