logo-19

1 listopada wystartowała światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Fundacja po DRUGIE informację o wydarzeniu rozsyłała w różne miejsca Polski – do placówek resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, organizacji pozarządowych, domów dziecka i w wiele innych miejsc. W związku z takim działaniem nasza szkoła zdecydowała się na przystąpienie  do programu i wsparcie działań z nim związanych. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.