14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W szkole prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów , którzy zgłosili taką potrzebę. Tego dnia nie pracuje stołówka szkolna.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.