• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Szkolny Dzień Koszuli


            Dnia 14 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach obchodzono Szkolny Dzień Koszuli. Uczniowie zostali poinformowani o obchodach przez członków Rady Samorządu Uczniowskiego w komunikacie nadanym przez szkolny radiowęzeł.Organizatorami zabawy była biblioteka szkolna.

Celem podejmowanych działań było zwrócenie uwagi uczniów na historię męskiego ubioru oraz jego ewolucję na przestrzeni wieków.

            Organizatorzy zachęcali do przyjścia do szkoły w koszuli wszystkich chętnych uczniów. Dzieci wzięły udział w specjalnej sesji fotograficznej z książką w tle. Sesja odbywała się w bibliotece szkolnej. Wszyscy uczestnicy sesji otrzymali upominki od organizatorów imprezy. Fotograficzna relacja z sesji została zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.