• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Lekcja V b w ramach projektu z języka angielskiego.

12 grudnia klasa V b uczestniczyła w lekcji historii prowadzonej w języku angielskim. Zajęcia odbyły się w ramach innowacji pedagogicznej „Learning through  teaching – uczenie przez nauczanie”, która realizowana jest w tej klasie. Olimpia i Wiktor – prowadzący zajęcia, przygotowali lekcję „We know Maria Skłodowska-Curie”, podczas której zaprezentowali postać polskiej noblistki, najważniejsze wydarzenia z jej życia i osiągnięcia zawodowe. Prezentacja postaci odbywała się wyłącznie w języku angielskim. W celu uatrakcyjnienia zajęć, Anastazja wcieliła się w postać Marii Skłodowskiej-Curie i zaprezentowała wiersz o niej w dwóch wersjach językowych: w języku polskim i angielskim.

Wszyscy uczniowie wykonali mapy pamięci wykorzystując informacje zdobyte podczas zajęć. Była to ciekawa forma poznania słówek i zwrotów angielskich potrzebnych do opisania postaci, a przy tym utrwalenia wiedzy na temat Marii Skłodowskiej-Curie. Kolejna lekcja przed nami już w styczniu – tym razem Oliwia, Nikola i Bartek przygotują lekcje z biologii lub geografii.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.