Komunikat dla rodziców uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Zgodnie z wytycznymi Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach przypominamy,
że nadal obowiązują obostrzenia w komunikacji miejskiej.

Po wejściu do autobusu i przed wyjściem z niego dezynfekujemy ręce płynem umieszczonym w pojemniku przy drzwiach.

W autobusach zakrywamy usta i nos maseczką.

Zachowujemy dystans- co drugie miejsce musi być wolne.

W całym autobusie może przebywać tyle osób ile wynosi 50% wszystkich miejsc
dla pasażerów.

W godzinach szczytu komunikacyjnego na kursie linii 5, będzie jeździł dodatkowy autobus bisowy: linia nr 5 (Żelazny Most- Młyńska), godz. 6.40

Bookmark the permalink.

Comments are closed.