Kawiarenka Językowa „English Cafe”

6 listopada 2018r już po raz drugi odbyły się w szkole warsztaty języka angielskiego w oparciu o projekt edukacyjny pt. „Kawiarenka Językowa „English Cafe”. Projekt został przygotowany i realizowany wraz z uczniami klas 5-7 w terminie od września do listopada 2018r. Adresatami projektu byli uczniowie klas I-VII .

Celem projektu było przede wszystkim rozwijanie kompetencji językowych w zakresie sprawności mówienia, rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim a także kształtowanie umiejętności porozumiewania się i reagowania w sytuacjach życia codziennego. Realizację projektu rozpoczęto od doskonalenia podczas zajęć lekcyjnych umiejętności posługiwania się językiem w zakresie tematycznym związanym z zamawianiem jedzenia w restauracji i kawiarni. Uczniowie poznawali i utrwalali wyrażenia leksykalne, uczyli się posługiwać polską i brytyjską walutą, sporządzali listę zakupów, następnie tworzyli i prezentowali tematyczne scenki dotyczące robienia zakupów lub składania zamówienia w restauracji. Kolejnym etapem działań było prezentowanie nabytych umiejętności wśród rówieśników oraz kolegów z młodszych klas. Uczniowie klasy 5d i 7b przedstawiali scenki , w zabawny, lecz jednocześnie realistyczny sposób przybliżali kolegom nowe słownictwo i wyrażenia, zachęcając do skorzystania z oferty planowanej kawiarenki językowej. Doskonale sprawdziła się tu metoda uczenia przez nauczanie, nabyte bowiem podczas ćwiczeń umiejętności znalazły zastosowanie w praktyce, uczniowie swobodnie komunikowali się w języku angielskim zamawiając dania i napoje podczas warsztatów.

Założeniem kawiarenki językowej było nie tylko podnoszenie kompetencji językowych uczniów, projekt zakładał także kształtowanie wrażliwości jego uczestników na potrzeby drugiego człowieka. Ważnym aspektem całego przedsięwzięcia była okazja do uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach szkolnych obchodów Święta Niepodległości. W tym celu nawiązana została współpraca z Fundacją Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, której działalność koncentruje się na niesieniu pomocy uczestnikom walk o wolność stolicy podczas powstania warszawskiego. Celem warsztatów był więc także udział społeczności szkolnej w akcji charytatywnej na rzecz potrzebujących podopiecznych fundacji, do której przekazano dochód ze sprzedaży produktów i dań . W czasie poszczególnych etapów pracy nad projektem zaangażowani uczniowie klas 5d, 6a i 6c doskonalili umiejętność współpracy w grupie, kształtowali postawę odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania. Wspólnie ustalono propozycję menu, sporządzono harmonogram zadań i grafik pracy kelnerów. Zadbano o rozpowszechnienie informacji o projekcie wśród szkolnej społeczności, udostępniono również grafik rezerwacji stolików, który zapełnił się nazwiskami uczniów niemal natychmiast. Nie zabrakło także profesjonalnej oprawy i dekoracji, bez której kawiarenka nie miałaby odpowiedniej atmosfery. Przebrani w stroje kelnerzy z gracją przyjmowali zamówienia od kolegów oraz nauczycieli, którzy także mogli się napić soku , herbaty czy posilić słodkim deserem..

Projekt przyniósł uczestnikom wiele korzyści, zarówno tych konkretnych, w postaci funduszy przekazanych na potrzeby seniorów- bohaterów walk o wolność w powstaniu warszawskim, jak i mniej wymiernych, takich, jak umiejętność niesienia pomocy potrzebującym czy świetna współpraca, zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności w dążeniu do wspólnego celu . Równie istotne okazało się praktyczne zastosowanie umiejętności językowych, przełamanie dziecięcych oporów i barier w porozumiewaniu się językiem obcym. Kawiarenka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów klas starszych jak i dopiero rozpoczynających swoją przygodę z językiem angielskim. Tłumy gości na każdej przerwie bardzo zaskoczyły i przerosły wszelkie oczekiwania organizatorów, goście zaś wychodzili syci i zadowoleni, a wszyscy uczestnicy bogatsi o nowe doświadczenie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.