Ubezpieczenie dzieci w szkole.

Dyrektor szkoły uprzejmie informuje że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci jest dobrowolną  umową ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zbierają skarbnicy klasowi łącznie z listami osób, które 
wpłaciły składkę za ubezpieczenie z podaniem jej wysokości. Termin 12 
październik. Następnie rozliczają się ze skarbnikiem Rady Rodziców.

Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

 

Ubezpieczenie szkolne

PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD 

OFERTA UBEZPIECZENIA

Pismo z MEN w sprawie ubezpieczeń NNW uczniów w szkołach.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.