PLANOWANE KONKURSY

Rok szkolny 2018/2019

 

Etapy szkolne rozpoczynają się o godzinie 10.00. Nauczyciele j. polskiego, matematyki, j. angielskiego i j. niemieckiego do 12.10.2018 r. zbierają zgody od chętnych uczniów. Regulamin i przykładowe zadania znajdują się na stronie: http://zdolnyslazak.interinfo.pl/


Zapraszamy uczniów kl. IV

do udziału w konkursie czytelniczym

„Wiem, bo czytałem…”

 

Cele konkursu:

zachęcenie uczniów do sięgania po literaturę nie będącą w kanonie lektur szkolnych oraz doskonalenie umiejętności czytania tekstu literackiego ze zrozumieniem.

 

Wymagania konkursowe:

 • autor i tytuł książki, którą należy przeczytać

 

Astrid Lindgren

„Madika z Czerwcowego Wzgórza”

 

 • organizatorzy: biblioteka szkolna
 • termin konkursu: 6 listopada 2018 r., wtorek, godz. 8.45, czytelnia szkolna
 • forma konkursu: test (pytania zamknięte i otwarte)
 • nagrody: dyplomy, za udział w konkursie uczniowie otrzymają oceny bardzo dobre z języka polskiego , laureaci – celujące; wszyscy uczestnicy otrzymają punkty dodatnie.

Laureat I miejsca otrzymuje tytuł „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”.

                                                         

                                                 Szczegółowych informacji udzielają:

                                                           pani M. Kucharczyk i pani J. Sobczyk


Regulamin konkursu czytelniczego dla uczniów

 1. III „Wiem, bo czytałem…”

 

 

 

Cele konkursu:

Zainteresowanie uczniów literaturą dziecięcą, doskonalenie umiejętności czytania tekstu literackiego ze zrozumieniem.

 

Wymagania konkursowe:

 • autor i tytuł książki, którą należy przeczytać

 

Julian Tuwim „Wiersze dla dzieci”

 

 • organizatorzy: biblioteka szkolna
 • termin konkursu: 6 listopada 2018 r. , wtorek, czytelnia szkolna,  8.00,
 • forma konkursu: test (pytania zamknięte i otwarte)
 • nagrody: dyplom, nagroda rzeczowa.

 

Laureat I miejsca otrzymuje tytuł „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”.

                                                   

  Organizatorzy:           

pani  M. Kucharczyk i pani J. Sobczyk

 

 


Regulamin szkolnego konkursu plastyczno-technicznego dla uczniów kl. I-VII

Moje wymarzone czasopismo”

Cele konkursu:

– rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych,

– doskonalenie umiejętności estetycznego wykonania pracy,

– zapoznanie uczniów z budową czasopisma.

Organizatorzy: nauczyciele bibliotekarze

Wymagania konkursowe:

 • praca powinna zawierać elementy znajdujące się na pierwszej stronie czasopisma: tytuł, podtytuł, numeracja, zapowiedzi artykułów, ilustracje,
 • format – A3 lub A4,
 • forma i technika wykonania pracy konkursowej dowolna; liczy się kreatywność autora pracy; dopuszcza się prace wykonane technika komputerową,
 • pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza jej autor,
 • termin dostarczenia prac upływa 31 października 2018 r. ,
 • miejsce dostarczenia pracy – biblioteka szkolna,
 • nagrody: za udział w konkursie uczniowie otrzymają oceny bardzo dobre z techniki, laureaci – celujące oraz dyplomy.

Prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy pokonkursowej na terenie szkoły.

Organizatorzy:
M. Kucharczyk, J. Sobczyk
 

 

 

 

 

Comments are closed