PLANOWANE KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2017/18


PLANOWANE KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2017/18


                       

 AKTUALNE KONKURSY 


Zapraszamy do udziału w konkursie

English Dictation                           

REGULAMIN DYKTANDA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
English Dictation 

§ 1 Organizatorzy dyktanda
1.Organizatorem dyktanda jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Dyktando z języka angielskiego jest adresowane do uczniów klas IV-VII. Uczniowie piszą dyktando w czterech osobnych kategoriach wiekowych: klasy: IV, V, VI, VII.                    2. Zgłoszenia przyjmowane są u nauczycieli j. angielskiego                                                             p. Joanny Kamińskiej i p. Doroty Paszkiewicz do dnia 25 maja 2018 r.
3. Liczba chętnych do wzięcia udziału w dyktandzie jest nieograniczona.
4. Zgłoszenia uczestnicy dokonują osobiście.

§ 3 Przebieg dyktanda
1. Dyktando odbędzie się dnia 28 maja 2018r. (poniedziałek),                                                        o godz. 9.00 w w sali nr 52.                                                                                              Szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony 25 maja 2018r.
2. Każdy uczestnik dyktanda otrzyma w rejestracji kartę kodowania, przypisaną do jego nazwiska.
3. Teksty dyktanda będą odpowiednio dostosowane do każdej kategorii wiekowej.
4. W trakcie dyktanda sprawdzona zostanie pisownia słów pod względem ortograficznym oraz umiejętność poprawnego zapisywania wyrazów ze słuchu.
5.Tekst dyktanda będzie dyktowany  pojedynczymi zdaniami. Na koniec zostanie przeczytany jeszcze raz w całości.

§ 4 Ocena i ogłoszenie wyników
1.Dyktando zostanie sprawdzone przez komisję powołaną przez organizatorów.
2.Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 30 maja 2018 r.

§ 5 Nagrody i wyróżnienia
1.Komisja wyłoni zwycięzców dyktanda.
2.Pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zostaną nagrodzone.
3.Wszyscy uczestnicy dyktanda otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§ 6 Inne postanowienia
1.Ostateczną decyzję w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podejmują Organizatorzy.


 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Poetycki
W KILKU STROFACH O BIBLIOTEKARKACH
Organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
 
Tematem konkursu jest Bibliotekarka postrzegana okiem Czytelnika
Termin składania wierszy do: 30 kwietnia 2016 roku
 Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach.
 Tematem konkursu jest Bibliotekarka postrzegana okiem Czytelnika.
 Każdy autor może nadesłać 1 wiersz.
 Do konkursu można zgłosić tylko wiersz własny, nigdzie niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach.
 Tekst wiersza w formie drukowanej powinien mieścić się na 1 stronie formatu A4.
 Do nadesłanych prac należy dołączyć metryczkę zawierającą: o imię i nazwisko: o wiek: o adres zamieszkania: o nr telefonu: o e-mail:
 Wiersz na konkurs należy dostarczyć do szkolnej biblioteki.
 Uroczyste zakończenie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród nastąpi 25 maja 2016 r. o godz. 16:30 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach.

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

Comments are closed