Samorząd Uczniowski

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

 

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

1. Swereda Oliwia VI a
2. Surdyk Julia V a
3. Gil Piotr V a
4. Szulc Bartosz IV a
5. Malagowski Kacper V a
6. Wabik Kalina IV b
7. Chyliński Olaf IV c
8. Partyka Alicja IV b
9. Halko Gabriel IV c
10. Kurowska Nina IV c
11. Kołtowska Patrycja V c
12. Szopa Alicja IV a
13. Trojanowski Mateusz VI b
14. Zarzycki Mikołaj VI b
15. Wołyńszczak Oliwia VI d

 

 Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodnicząca – Oliwia Swereda

Zastępca – Julia Surdyk

Sekretarz – Piotr Gil

Dzień Chłopaka w szkole !!!

Z okazji „Dnia chłopaka”, dziewczynki z Samorządu Szkolnego dla swoich kolegów  przygotowały słodką niespodziankę.

 

 

NASZA GALERIA 

„Wybory do rady Samorządu Uczniowskiego” – 26 września 2017 r.

 

Cele ogólne Samorządu Uczniowskiego:

-    opiniowanie dokumentów szkolnych,
-    organizacja działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,
-    dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły,
-    informowanie społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach,
-    współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią,
-    przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów,
-    wdrażanie modelu ucznia aktywnego i umiejętnie współpracującego w grupie.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POLKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Comments are closed