Samorząd Uczniowski

 

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 

L.p. Nazwisko i imię Klasa
1. Kulik Natalia VII c
2. Opiłka Katarzyna VII c
3. Jedlecki Wiktor VI b
4. Trastulli Maja V c
5. Wdowiak Iga VI c
6. Bawiec Emilia VI e
7. Bil Aleksandra V b
8. Niemiec Oliwia V a
9. Paszkiewicz Hanna V c
10. Jopek Antonina IV a
11. Stencel Agnieszka VIII c
12. Surdyk Julia VII a
13. Mikołajczyk Kaja V a
14. Matwiszyn Dawid V a
15. Foryś Marta VII b

 

 

Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego

 

Natalia Kulik – przewodnicząca

Katarzyna Opiłka – zastępca

Wiktor Jedlecki – sekretarz

 

 

Cele ogólne Samorządu Uczniowskiego:

–    opiniowanie dokumentów szkolnych,
–    organizacja działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,
–    dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły,
–    informowanie społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach,
–    współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią,
–    przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów,
–    wdrażanie modelu ucznia aktywnego i umiejętnie współpracującego w grupie.

 

 

Comments are closed.