Kadra Szkoły


KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH

 „Wiemy jak uczyć i wychowywać”


DYREKCJA SZKOŁY:

Dyrektor:

mgr Barbara Bartoszek

wicedyrektor 1

Wicedyrektorzy:

mgr Beata Mazurek

IMG_0479

mgr Elżbieta Marciniak  

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Kureń Alicja 

Katarzyna Walasek

Janczak Renata

Mielniczek Ewa

Mikołajczyk Anna

Partyka Halina

Skowrońska Beata

Szpunar Joanna

Oddział Przedszkolny:

Adamczewska-Popów Katarzyna 

Kłapkowska Monika 

Lichwa Justyna 

Nauczyciele języka polskiego:

Sobczyk-Stryjek Anna 

Purzycka Marzena

Pieńko Katarzyna 

Sznajdrowicz Natalia

Maluszycka Marcelina 

 

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Dziadyk Marta 

Kamińska Joanna

Salbierz Małgorzata

Paszkiewicz Dorota 

 

Nauczyciele języka niemieckiego:

Wesołek Katarzyna 

Robak Natalia 

 

Nauczyciele matematyki:

Walkowiak Agnieszka

Prokopowicz Edyta 

Jagodzińska Maria

Szober Marta

 

Nauczyciele historii:

Sobczyk Jolanta

Zarzycki Marcin

Dorosławska Paulina 

Nauczyciel biologii:

Kurzawińska Małgorzata

 

Nauczyciele przyrody:

Majewicz Małgorzata

Hanke Marzena

Nauczyciel geografii:

Artur Michalewski

Majewicz Małgorzata

Nauczyciel chemii :

Konarska-Tulik Magdalena 

Nauczyciele religii:

 ks. Kaluta Marcin

Klepacka Małgorzata 

ks. Gwiżdż Emilian

 

Nauczyciel zajęć komputerowych:

Bobeła Mariusz

Juszczak Maciej

Partyka Halina 

 

Nauczyciel plastyki:

 Małachowska Monika

 

Nauczyciel techniki:

Małachowska Monika

Nauczyciel fizyki :

Wach Grzegorz

 

Nauczyciel muzyki:

Purzycki Krzysztof

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Kielin Grzegorz

Kołodziejczyk – Iwanowska  Dorota

Kureń Alicja 

Palicka Wanda

Pikuła Izabela

Rynio Damian 

Artur Michalewski

 

Nauczyciele biblioteki:

Kucharczyk Marta

Sobczyk Jolanta

 

 

Nauczyciele świetlicy:

Kubiak Edyta

Woźniewicz Joanna 

Wywiał Alicja

Cmok Leokadia 

Zazirska Elżbieta 

Robak Natalia 

 

Pedagog:

Ania Borkowska

Daria Bucyk

 

Psycholog:

Mazur Anita

  

Logopeda:

Zarzycka Joanna

 

Kierownik świetlicy:

Michalska Teresa

 

Pracownicy administracji:

główny księgowy – Walczak Janina

specjalista ds. kadr i płac – Kornacka Jolanta

sekretarz – Barbara Krawiec -Janiak

kierownik gospodarczy – Matyjak Monika

referent ds. rachunkowości – Zimkowska Karolina

intendent – Kopeć Janina

referent ds. administracyjnych – Prus Bogusław

Comments are closed.