Kadra Szkoły


KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH

 „Wiemy jak uczyć i wychowywać”


DYREKCJA SZKOŁY:

Dyrektor :

mgr Teresa Olszewska

IMG_2389

Wicedyrektorzy:

wicedyrektor 1

mgr Barbara Bartoszek

IMG_0479

mgr Beata Mazurek 

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kurowska Aneta 

Kureń Alicja 

Janczak Renata

Mielniczek Ewa

Mikołajczyk Anna

Minta Sylwia

Partyka Halina

Skowrońska Beata

Szpunar Joanna

 

Nauczyciele języka polskiego:

Bobeła Alina

Purzycka Marzena

Sznajdrowicz Natalia

 

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Dziadyk Marta 

Kamińska Joanna

Salbierz Małgorzata

Hass Dorota 

 

 

Nauczyciele języka niemieckiego:

Wesołek Katarzyna 

Hass  Dorota 

 

Nauczyciele matematyki:

Walkowiak Agnieszka

Habas Monika

Radzięciak Sabina

 

Nauczyciele historii:

Sobczyk Jolanta

Zarzycki Marcin

 

 

Nauczyciele przyrody:

Majewicz Małgorzata

 

Nauczyciele religii:

 ks. Kaluta Marcin

ks. Bogdała Adam 

Boroń Mariola

 

Nauczyciel zajęć komputerowych:

Bobeła Mariusz

Juszczak Maciej

 

Nauczyciel plastyki:

Barbara Siemieńska – Pleszka 

 

Nauczyciel techniki:

Boroń Mariola

 

Nauczyciel muzyki:

Purzycki Krzysztof

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Adamowicz Elżbieta

Cmok Leokadia

Kielin Grzegorz

Kołodziejczyk – Iwanowska  Dorota

Ewelina Żmijewska

Palicka Wanda

 

 

Nauczyciele biblioteki:

Kucharczyk Marta

Sobczyk Jolanta

 

 

Nauczyciele świetlicy:

Kubiak Edyta

Woźniewicz Joanna 

Wywiał Alicja

 

Pedagog:

Ania Borkowska

Daria Bucyk

 


Psycholog:

Mazur Anita

  

 

Logopeda:

Zarzycka Joanna

 

Kierownik świetlicy:

Michalska Teresa

 

Pracownicy administracji:

główny księgowy – Walczak Janina

specjalista ds. kadr i płac – Kornacka Jolanta

sekretarz – Barbara Krawiec -Janiak

kierownik gospodarczy – Matyjak Monika

referent ds. rachunkowości – Zimkowska Karolina

intendent – Kopeć Janina

referent ds. administracyjnych – Prus Bogusław

 

Comments are closed