Stołówka szkolna

Rok szkolny 2017/2018

HARMONIGRAM WPŁAT

GOTÓWKĄ I KARTĄ PŁATNICZĄ

W KASIE POKÓJ NR 7

 

W GOGZINACH

745 -  815

1130 - 1430

MAJ

63,00

14.05.18r   i  15.05.18r

 

 

 Obiady wydawane są w godzinach 11.30 – 14.30

 

Nieobecność dziecka na obiedzie w dniu bieżącym należy zgłaszać najpóźniej

 do godz. 7.30, zaplanowane nieobecności( np. wycieczka szkolna) z 2- dniowym wyprzedzeniem tel.76 746 57 95

 

Rodzice, którzy chcą opłacać obiady przelewem zobowiązani są

do wcześniejszego  uzgodnienia kwoty do zapłaty za dany miesiąc

 z  intendentem.

 

Odpłatność za obiady należy wpłacać do 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc
1. Gotówką : u intendenta gabinet nr 7 zgodnie z harmonogramem lub
2. Przelewem: Szkoła Podstawowa nr 1, im .Jana Wyżykowskiego
ul. Kmicica 23, 59-101 Polkowice, na konto nr:
87 1020 3017 0000 2702 0166 6874


JADŁOSPIS

ZOBACZ

14.05-18.05

 

 Jadłospis może ulec zmianie. Stołówka szkolna przygotowuje posiłki w/g określonych technologii dla dzieci zdrowych bez przeciwwskazań zdrowotnych

Woda pitna  jest dostępna dla każdego ucznia w szkole.

 

Oznaczenia alergenów występujących w posiłkach 

 

 Do odczytu:

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POLKOWICACH

 Do pobrania:

Karta zgłoszenia na obiady

 

Comments are closed