Pedagog

Rok szkolny 2017/2018

Harmonogram pracy pedagoga

Gabinet pedagog

KONSULTACJE  DLA RODZICÓW


Harmonogram pracy pedagoga

od 02.01.2018 r.

Daria Bucyk pokój 49

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

10.00 – 16.00

15.00 – 16.00 konsultacje dla rodziców

Wtorek

8.30 – 14.30

Środa

8.00 – 14.00

Czwartek

10.30 – 14.30

8.30 – 9.30 konsultacje dla nauczycieli

Piątek

9.00 – 15.00

Ania Borkowska pokój 48

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

8.00 – 13.00

Wtorek

9.30 – 15.30

14.30 – 15.30 konsultacje dla rodziców

Środa

8.00 – 15.00

Czwartek

9.00 – 13.00

Piątek

8.00 – 14.00

dopalacze dopalacze 1

 

002 001

 

 


 Zobacz:

PLAN PRACY PEDAGOGA 2017-2018

 

Szanowni Państwo

Od pedagoga szkolnego mogą Państwo otrzymać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu niepokojących Was problemów, które mogą dotyczyć:

 • rozpoznawania trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych doświadczonych przez Wasze dziecko,
 • potrzeby udzielenia waszemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • niepokojących Was zmian, jakie pojawiają się w jego zachowaniu,
 • trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem,
 • każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka ważna.

Zapraszam do mojego gabinetu –pokój 49, piętro II.
 telefon kontaktowy: 76 746-57-90
 

INSTYTUCJE POMOCOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY POLKOWICE

 

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Targowa 1

tel. 76/ 746-15-70

 

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lipowa 2

tel. 76/ 724-67-00

Zakres działań:

-          świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,

-          dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. św Sebastiana 1A

tel. 76/ 729-92-33

 

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych

ul. Kard. B. Kominka 7

tel. 76/ 746-08-60

 

 1. Placówka Socjalizacyjna ,,Skarbek’’                   

ul. Browarna 1

tel. 76/ 729-92-33

 

 1. Placówka Socjalizacyjno – Interwencyjna

      ,,Perspektywa’’

ul. Górna  3

tel.  76 /749 -48 –43

 

 1. Straż Miejska

ul. Targowa 11

tel. 76/ 746-40-23

 

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Lipowa 1

tel. 76/ 724-95-68

zakres działań:

-     przyjmowaniem wniosków dotyczących leczenia odwykowego,

-     kierowaniem spraw do sądu, prokuratury, policji i innych instytucji,

-     udzielaniem pomocy rodzinom nadużywającym alkoholu,

-          diagnozowaniem w zakresie leczenia odwykowego oraz kierowaniem do lekarza

biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu,

 

 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Lipowa 2

tel. 76/ 724-67-12

zakres działań:

-    diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

-          podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na

celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

-     inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

 

10. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Polkowicach

ul. Plac Kościelny 2

tel. 76/ 745-85-85

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Utraty okołoporodowe
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy
 • schronienie całodobowe (płatne 15 zł/osoba)

 

11. Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach

tel. 997

 

12. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

tel. 998

 

13. Pogotowie Ratunkowe

tel. 999

 

14. Ogólnopolski telefon alarmowy

tel. 112

 

15. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia’’

tel. 801-120-002

 

16. Ogólnopolski Telefon Zaufania

tel. 800-199-990

 

17. Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją

tel. 801-140-068

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE INSTYTUCJE POMOCOWE DZIAŁĄJĄCE POZA TERENEM GMINY POLKOWICE

 

 1. Sąd Rejonowy w Lubinie

ul. Wrocławska 3

tel. 76/ 847-01-00

 

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

Oddział w Głogowie

ul. Królowej Jadwigi 1

tel. 76/ 742-00-05

 

 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  (MOW) w Jaworze

ul. Legnicka 16

tel. 76/ 870-20-33

 

 1. Centrum Kształcenia i Wychowania  OHP w Wiechlicach

ul. Jesionowa 3

tel. 68/ 376-22-55

 

5.    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci                             i Młodzieży w Zaborze

ul. Zamkowa 1

tel. 68/ 327-40-28

 

 1.  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku

Przytok 91

tel. 68/ 327-44-10

 

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Głogowie

ul. Kościuszki 15

tel. 76/ 837-33-23

 

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Głogowie

ul. Folwarczna 52

tel. 76/ 833-32-93

 

 1. Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie

ul. Folwarczna 7

tel. 76 853 38 32

zakres działań:

- udzielanie porad i konsultacji,
- pomoc osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin,
- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,
- pomoc w umieszczaniu w placówce lecznictwa odwykowego,
- prowadzenie szkoleń i warsztatów edukacyjnych,

       Ponadto:

 • Punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
 • Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy domowej
 • Punkt Porad Prawnych
 • Punkt konsultacyjny – psycholog

Poradnik dla ucznia nieobecnego w szkole

Wersja PDF Wersja DOC


 

Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli już dostępna!

 

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację  zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej Fundacja Dzieci Niczyje zapewnia:

 • uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpłatną i anonimową pomoc i wsparcie konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (linia dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz).
 • rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży bezpłatną pomoc konsultantów Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl).

źródło www.men.gov.pl

1 2 3 4 5 6

 

 

Comments are closed