Wymagania edukacyjne.

Edukacja wczesnoszkolna

 


  •  Wymagania przedmiotowe z języka angielskiego kl. IV – VI

 

  • PDF
  • Wymagania przedmiotowe  z języka polskiego

 

  •  IV-VIII
  • Wymagania przedmiotowe  z matematyki

 

  •  IV-VIII
  • Wymagania przedmiotowe  z plastyki

 

  • DOC        PDF
  • Wymagania przedmiotowe  z przyrody

 

  • IV-VI
  • Wymagania przedmiotowe  z zajęć technicznych
  • IV-VIII
  • Wymagania przedmiotowe  z wychowania fizycznego
  • IV-VIII
  • Wymagania przedmiotowe z informatyki i zajęć komputerowych
  • IV
  • Wymagania przedmiotowe  z niemieckiego
  • IV –VI
  •  Wymagania przedmiotowe  z historii
  • IV-V historia 

 

 • Wymagania przedmiotowe  z muzyki
 • IV-VII
 • Wymagania przedmiotowe  z religii
 • I-VIII
 • Wymagania przedmiotowe z geografii
 • V-VIII
 • Wymagania przedmiotowe z biologii
 • V-VIII
 • Wymagania przedmiotowe z fizyki
 • VII 
 • VIII 
 •  Wymagania przedmiotowe z chemii
 • VII
 • VIII 

 

Comments are closed