Rada Rodziców

 

a

STRONA INTERNETOWA RADY RODZICÓW

Ogłoszenia:

  • W piątek od 9 do 10:30 tj. 24.05 i we wtorek 28.05 od 8 do 9 prosimy skarbników kasowych o odebranie Bonu w wysokości 100 zł dla każdej klasy z okazji Dnia Dziecka.
  • Dyżur Rady Rodziców odbywa się w każdy wtorek od godziny 8.00 do 9.00 w sali nr 26 (Radiowęzeł)
  • Zachęcamy do zapoznawania się z treściami zamieszczanymi na naszej stronie internetowej https://radarodzicow.polkowice.pl
  • Przypominamy o wpłatach na radę rodziców. Składka podstawowa do Rady Rodziców wynosi 20 zł od ucznia. W przypadku uczęszczania do szkoły dwóch uczniów z jednej rodziny składka wynosi na pierwsze dziecko 20 zł , a na drugie 15 zł. W przypadku trzech lub więcej
    uczniów zostają zniesione.
  • Skarbnik Rady Rodziców będzie zbierała składki do 30.11.2018 roku w godzinach 8.00-9.00 w sali nr 26 (Radiowęzeł) w każdy wtorek.

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

NA ROK SZKOLNY 2018/2019


PRZEWODNICZĄCY – Monika Rafałowicz  (kl. I a)

ZASTĘPCA – Anna Karp  ( kl. VI c )

SEKRETARZ – Marta Słaba   ( kl. IV c )

SKARBNIK – Marta Satuła   ( kl. III a )

CZŁONEK–  Łukasz Janiak  ( kl.II c )

CZŁONEK–  Mariusz Staszewski   ( kl. IV b )

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Klasa Przedstawiciel klasy
I a Monika Palicka- Rafałowicz
I b Paulina Wójtowicz
I c Magdalena Maciejowska
II a Barbara Grzybowska
II b Elżbieta Piórkowska
II c Łukasz Janiak
III a Marta Satuła
III a Katarzyna Borowiec
IV a Zofia Niemiec
IV b Monika Oniszko
IV c Marta Słaba
IV d Izabela Skut
IV e Edyta Giełażyn
V a Małgorzata Gorzelak
V b Monika Kotwicka
V c Anna Mazurek –  Karwan
V d Agnieszka Kubisz
V e Sabina Kolińska
VI a Agnieszka Pogorzelec
VI b Krzysztof Bryk
VI c Anna Karp
VI d Mariusz Tarkiewicz
VII a Jolanta Witkowska
VII b Karolina Kwiatkowska
VII c Bogusława Skraba
VIId Alicja Hajder
VIII a Anna Zając
VIII b Mariusz Tarkiewicz
VIII c BarbaraBajbo
VIII d Małgorzata Kowalska- Haberek

 


 

 

 

Comments are closed