Ogłoszenia

ROK SZKOLNY 2017/2018


Uwaga Rodzice! Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach informuje, że 29-30 marca 2018 r. (czwartek, piątek), 3 kwietnia 2018 r. (wtorek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w związku z wiosenną przerwą świąteczną.

W tych dniach odbędą się zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Stołówka szkolna będzie nieczynna. Zapisy dzieci na zajęcia przyjmowane są w świetlicy szkolnej do 23 marca 2018 r.


Prosimy o zapoznanie się  z listem  minister Anny Zalewskiej do szkół i placówek oświatowych dotyczący podejmowania inicjatyw służących uczczeniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zobacz:

List Ministra Edukacji Narodowej.


 

Instytut Ochrony Zdrowia zaprasza na badanie uczniów pod kątem występowania chorób alergicznych .Badanie nieinwazyjne polega na wypełnieniu ankiety. Jest bezpłatne.

Strona internetowa http:/malergia.pl/ w zakładce

TEST ALERGICZNY.

 


 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach informuje, że w dniach od 01 marca do 20 marca 2018 r. do godz. 15.00 będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 1. Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w szkole – do dnia[...]CZYTAJ CAŁOŚĆ…

 


 


Zielona szkoła 2018 – informacja dla rodziców klas III.

001 

Pobierz informację.Informacja dla rodziców klas III pt.,,Zielona szkoła 2018″


 

 

 

 Szanowni Rodzice !

Uprzejmie informujemy, że składka na Radę Rodziców, w roku szkolnym 2017/2018 wynosi
- pierwsze dziecko 20 zł
- drugie dziecko 15 zł
- kolejne dzieci są zwolnione z opłaty.
Termin płatności upływa z końcem listopada 2017 r.
Dodatkowo informujemy, że z zebranych środków 10 % będzie zwrócone poszczególnym klasom.
W razie jakichkolwiek pytań; uwag, serdecznie zapraszamy na dyżur.
         

Z wyrazami szacunku  Rada Rodziców


Projekt edukacyjny pt.,,Polkowicka Akademia Kreatywnej Edukacji”.

Od tego roku zarządzeniem Burmistrza Polkowic  nr. 1860/17 z 27.09.2017 r. został wprowadzony do realizacji  Projekt edukacyjny pt.,, Polkowicka Akademia Kreatywnej Edukacji”.


 

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

 

Szkoła zapewnia uczniom  podręczniki i ćwiczenia zawarte w  „Szkolnym zestawie podręczników i zeszytów ćwiczeń”, oprócz:

 

 

  1. Religii w klasach I – VII
  2. Języka obcego dodatkowego:
    • klasy IV a,b,c,d –     język niemiecki – „Mach mit 1! neu”  Mieczysława Materniak, Halina Wachowska – PWN

 

    • klasa  IV e – język angielski – „Discover English Starter” – Judy Boyle – Pearson

 

 

    • klasy V a,b,c,d  - język niemiecki – „Mach mit 2”   – Mieczysława Materniak – Behrens, Halina Wachowska – PWN

Zobacz:

Szkolny zestaw podręczników i zeszytów ćwiczeń


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców  informujący o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

 

 

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

Drodzy Rodzice !

Prosimy i zapoznanie się z listem Ministra Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-minister-edukacji-narodowej.html

 


 


Tornistry szkolne – zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Tornistry szkolne – zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego  W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego i planowaniem przez rodziców zakupu wyposażenia i przyborów szkolnych, a w tym tornistrów Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży (HBSC-Health Behaviour in School-aged Children. WHO Collaborative[...] Czytaj całość…


   ———————————————————————————————————-


mat


Do pobrania :

UMOWA DZIECKO RODZIC O KORZYSTANIU Z INTERNETU

TABLETOWE DZIECI – BROSZURA O TYM JAK I KIEDY UDOSTĘPNIAĆ DZIECIOM KOMPUTER, TABLET, TELEWIZJĘ I INTERNET I JAKIE TO POCIĄGA ZA SOBĄ NEGATYWNE SKUTKI DLA ICH ROZWOJU.

KILKA FAKTÓW O GRYPIE.

 CO RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN O STYLU UCZENIA SIĘ JEGO DZIECKA

10 PORAD DLA RODZICÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ DZIECI

PORADNIK DLA RODZICA ZAGROŻENIA W INTERNECIE

PORADNIK DLA RODZICA. PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE

10 KROKÓW KU TEMU BY BYĆ LEPSZYM RODZICEM: DOC          PDF

 

Comments are closed