Ogłoszenia

ROK SZKOLNY 2017/2018


 


 


List Minister Edukacji Narodowej do rodziców o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Minister Anna Zalewska skierowała do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum list dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Szefowa MEN podkreśliła, że w związku z wprowadzaniem kolejnych etapów reformy edukacji, na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Minister Anna Zalewska zaznaczyła w liście, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Minister edukacji przypominała, że absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą mogli ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

Obie te grupy zrealizują odrębne programy nauczania.

Szkoły i samorządy przygotowują się do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych.

Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami ze strony rodziców i uczniów, MEN przypomina, że do ich dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół oraz kuratorzy oświaty. We wszystkich kuratoriach od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. Ponadto pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 można od września br. kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

MEN przypomina, że ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje w gestii samorządu i odbywa się po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zobacz:

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów _2018.05.18

 

Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list-minister-edukacji-narodowej-do-rodzicow-o-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-i-do-klas-szkol-ponadgimnazjalnych-na-rok-szkolny-2019-2020.html


 Ważna informacja o paczkach od Szkolnego koła TPD

UWAGA !!! Szkolne Koło TPD może przydzielić 5 paczek ze słodyczami dla dzieci z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnych warunkach finansowych, matkom samotnie wychowującym dzieci… Paczki odbierane będą na festynie z okazji Dnia Dziecka w Legnicy ( 1 czerwca o godz. 12.15) Proszę o informację od rodziców do 22[...]CZYTAJ CAŁOŚĆ…

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS„0-VI” miesiącu lipcu 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 4 w Polkowicach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach organizują Półkolonię dla dzieci z klas „0”-VI 

Turnus I – od 02.07-06.07.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskie-Curie w Polkowicach Turnus II – od 09.07-13.07.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskie-Curie w Polkowicach Turnus III – od16.07-20.07.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskie-Curie w Polkowicach Turnus IV – od 23.07-27.07.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskie-Curie w Polkowicach

w godzinach od 73.0 do 15.45

Wypełnioną kartę należy składać do 14 czerwcaw szkołach macierzystych dzieckalub w świetlicy środowiskoweji dokonać opłaty za wyżywienie (obowiązkowo 6zł za dzień) do 14 czerwca2018r.przelewem na konto szkoły  66 1020 3017 0000 2402 0429 7263. W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, szkołę, klasęoraz numer turnusu. Kartę można pobrać w sekretariatach szkół, w świetlicy środowiskowej oraz na stronie szkoły www.sp4.polkowice.pl W uzasadnianych przypadkach (pisemna prośba) dziecko będzie mogło skorzystać ze świetlicy od godziny 630 do 1600.

Do pobrania:

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 


Uwaga Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach informuje, że 1 1 czerwca 2018 r. (piątek), jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu odbędą się zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Stołówka szkolna będzie nieczynna.

Zapisy dzieci na zajęcia przyjmowane są w świetlicy szkolnej do 28 maja 2018 r.

 


 


Rada Rodziców informuje, że wpłaty za zdjęcia będą przyjmowane na dyżurach w dniach: 10.04.2018 r., 17.04.2018 r., 24.04.2018 r. w godz. 8.00 – 9.00.


Prosimy o zapoznanie się  z listem  minister Anny Zalewskiej do szkół i placówek oświatowych dotyczący podejmowania inicjatyw służących uczczeniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zobacz:

List Ministra Edukacji Narodowej.


Instytut Ochrony Zdrowia zaprasza na badanie uczniów pod kątem występowania chorób alergicznych .Badanie nieinwazyjne polega na wypełnieniu ankiety. Jest bezpłatne.

Strona internetowa http:/malergia.pl/ w zakładce

TEST ALERGICZNY.

 


 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach informuje, że w dniach od 01 marca do 20 marca 2018 r. do godz. 15.00 będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 1. Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w szkole – do dnia[...]CZYTAJ CAŁOŚĆ…

 


 


Zielona szkoła 2018 – informacja dla rodziców klas III.

001 

Pobierz informację.Informacja dla rodziców klas III pt.,,Zielona szkoła 2018″


 Szanowni Rodzice !

Uprzejmie informujemy, że składka na Radę Rodziców, w roku szkolnym 2017/2018 wynosi - pierwsze dziecko 20 zł - drugie dziecko 15 zł - kolejne dzieci są zwolnione z opłaty. Termin płatności upływa z końcem listopada 2017 r. Dodatkowo informujemy, że z zebranych środków 10 % będzie zwrócone poszczególnym klasom. W razie jakichkolwiek pytań; uwag, serdecznie zapraszamy na dyżur.          

Z wyrazami szacunku  Rada Rodziców


Projekt edukacyjny pt.,,Polkowicka Akademia Kreatywnej Edukacji”.

Od tego roku zarządzeniem Burmistrza Polkowic  nr. 1860/17 z 27.09.2017 r. został wprowadzony do realizacji  Projekt edukacyjny pt.,, Polkowicka Akademia Kreatywnej Edukacji”.

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018Szkoła zapewnia uczniom  podręczniki i ćwiczenia zawarte w  „Szkolnym zestawie podręczników i zeszytów ćwiczeń”, oprócz:

 1. Religii w klasach I – VII
 2. Języka obcego dodatkowego:
  • klasy IV a,b,c,d –     język niemiecki – „Mach mit 1! neu”  Mieczysława Materniak, Halina Wachowska – PWN

 

  • klasa  IV e – język angielski – „Discover English Starter” – Judy Boyle – Pearson
  • klasy V a,b,c,d  - język niemiecki – „Mach mit 2”   – Mieczysława Materniak – Behrens, Halina Wachowska – PWN

Zobacz:

Szkolny zestaw podręczników i zeszytów ćwiczeń


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców  informujący o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

 

 

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

Drodzy Rodzice !
Prosimy i zapoznanie się z listem Ministra Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-minister-edukacji-narodowej.html

 


 


Tornistry szkolne – zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Tornistry szkolne – zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego  W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego i planowaniem przez rodziców zakupu wyposażenia i przyborów szkolnych, a w tym tornistrów Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży (HBSC-Health Behaviour in School-aged Children. WHO Collaborative[...] Czytaj całość…

   ———————————————————————————————————-


mat


Do pobrania :

UMOWA DZIECKO RODZIC O KORZYSTANIU Z INTERNETU

TABLETOWE DZIECI – BROSZURA O TYM JAK I KIEDY UDOSTĘPNIAĆ DZIECIOM KOMPUTER, TABLET, TELEWIZJĘ I INTERNET I JAKIE TO POCIĄGA ZA SOBĄ NEGATYWNE SKUTKI DLA ICH ROZWOJU.

KILKA FAKTÓW O GRYPIE.

 CO RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN O STYLU UCZENIA SIĘ JEGO DZIECKA

10 PORAD DLA RODZICÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ DZIECI

PORADNIK DLA RODZICA ZAGROŻENIA W INTERNECIE PORADNIK DLA RODZICA. PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE 10 KROKÓW KU TEMU BY BYĆ LEPSZYM RODZICEM: DOC          PDF

 

Comments are closed