Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna –  od 23 do 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe  od 15 do 28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna –  od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 22 czerwca 2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne:

2 i 3 listopada 2017r.,

30 kwietnia 2018r.,

2 i 4 maja 2018r.,

1 czerwca 2018r.

 Zapewniamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Comments are closed