Wyniki z klasowego konkursu wiedzy o Savoir – Vivre „Obycie umila życie”

 

Celem konkursu było uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec osób

starszych zarówno w domu, jak i w miejscu publicznym, w sytuacjach towarzyskich,
jak i oficjalnych.

Do konkursu klasowego zgłosiło się 12 uczniów z klasy IVc, Konkurs jest elementem podsumowania realizowanego projektu wychowawczego „Savoir-vivre ”. Zadaniem konkursowym było odpowiedzenie na 21 pytań zamkniętych, które dotyczyły wiadomości nabywanych podczas organizowanych przez wychowawcę warsztatów, lekcji wychowawczej o tematyce savoir-vivre, oglądania filmów edukacyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni słodkim upominkiem, a zwycięzcy nagrodami:

I miejsce – Sandra Linda

II miejsce- Iga Wdowiak

III miejsce – Magdalena Litwin, Blanka Rusek, Jędrzej Zimkowski.

33248908_2163759796974378_2110447165754048512_n (1)

Organizatorem konkursu była pani Dorota Hass.

Prawa dla zwierząt!

Dnia 22 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt. Został on ustanowiony przez Klub Gaja dla upamiętnienia ustawy o ochronie zwierząt (1997r.). Z tej okazji uczniowie klasy I aI b i I c wraz z wychowawcami i rodzicami przygotowali w swoich klasach wystawę zwierząt, na którą zaprosili uczniów klas I-III. Zaproszeni goście mogli poznać wiele ciekawostek, nt. przyniesionych zwierzątek od ich właścicieli, wśród których znalazły się agama, chomiki, królik, rybki, piesek, świnka morska, kotki, … Przewodnim celem przedsięwzięcia było uświadomienie dzieciom, iż zwierzęta tak jak ludzie mają swoje prawa – prawo do życia, prawo do poszanowania, prawo do troski, prawo do opieki. To był bardzo emocjonujący i pełen wrażeń dzień.

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Minister Anna Zalewska skierowała do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum list dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Szefowa MEN podkreśliła, że w związku z wprowadzaniem kolejnych etapów reformy edukacji, na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Minister Anna Zalewska zaznaczyła w liście, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Minister edukacji przypominała, że absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą mogli ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

Obie te grupy zrealizują odrębne programy nauczania.

Szkoły i samorządy przygotowują się do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych.

Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

    • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,
    • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
    • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,
    • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami ze strony rodziców i uczniów, MEN przypomina, że do ich dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół oraz kuratorzy oświaty. We wszystkich kuratoriach od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. Ponadto pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 można od września br. kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

MEN przypomina, że ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje w gestii samorządu i odbywa się po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zobacz:

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów _2018.05.18

 

Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list-minister-edukacji-narodowej-do-rodzicow-o-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-i-do-klas-szkol-ponadgimnazjalnych-na-rok-szkolny-2019-2020.html

INFORMUJEMY, IŻ NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ ,,ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

ZTU to znana i uznana marka na polskim rynku profilaktyczno-edukacyjnym. To kampania pozytywna i pomysłowa, stawiająca na wyraźny i optymistyczny przekaz. ZTU nie straszy i nie gani, ale uczy młodych ludzi, jak być silniejszymi, szczęśliwszymi i bardziej samoświadomymi osobami. Oferowane materiały profilaktyczne są nowoczesne, oryginalne i pomysłowe. Bazują na najnowszych trendach w edukacji. To profilaktyka, której oczekują nauczyciele i uczniowie: nie nudna i sztampowa, ale barwna i pełna optymizmu.

CELE GŁÓWNE KAMPANII:

Wspieranie budowy poczucia własnej wartości.

Nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia.

Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży.

Ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.

Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

Więcej informacji na stronie: www.trzezwyumysl.pl/2018/

 

Nocowanie Kubusiaków z II a w szkole.

W nocy z 18 na 19 V 2018 r. zuchy z 1 GZ Kubusiaki uczestniczyły w niezwykłym wydarzeniu. Złożyły Zuchową Obietnicę, stając się pełnoprawnymi zuchami, członkami Związku Harcerstwa Polskiego. By jeszcze bardziej pokazać, że są prawdziwymi zuchami, zostali na całą  noc w szkole. Czekało ich wiele wyzwań: samodzielne wykonanie kolacji, szukanie słodkiego skarbu, czy wykonanie szeregu niezwykle trudnych zadań. Atrakcją dla zuchów okazał się wieczór gier planszowych i nocny seans filmowy. Rankiem odbyła się jeszcze bitwa na poduszki i po zjedzeniu słodkiego śniadania wszyscy radośnie wrócili do domu. To była noc pełna niespodzianek, która na długo zostanie  zuchom w pamięci.

 

 

 

 

 

Obchody Święta Polskiej Niezapominajki.

15 maja 2018r. uczniowie klas II wzięli udział w obchodach Święta Polskiej Niezapominajki. Razem z przedszkolakami i uczniami polkowickich szkół podstawowych  uczestniczyli w barwnym korowodzie, który przemaszerował ulicami miasta, a następnie dotarł przed Ratusz, gdzie zgodnie z tradycją, na najmłodszych czekał burmistrz Polkowic. Dziękując im za uczestnictwo w obchodach tego pięknego święta,  podarował  im budki lęgowe dla ptaków i nasiona niezapominajek. Nie zapomniał też o słodkościach dla maluchów.

 

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS„0-VI” miesiącu lipcu 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach organizują Półkolonię dla dzieci z klas „0”-VI

Plakat.

Wypełnioną kartę należy składać do 14 czerwca w szkołach macierzystych dziecka lub w świetlicy środowiskowej i dokonać opłaty za wyżywienie (obowiązkowo 6 zł za dzień) do 14 czerwca 2018 r. przelewem na konto szkoły  66 1020 3017 0000 2402 0429 7263.

W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, szkołę, klasę oraz numer turnusu.

Kartę można pobrać w sekretariatach szkół, w świetlicy środowiskowej oraz na stronie szkoły www.sp4.polkowice.pl

W uzasadnianych przypadkach (pisemna prośba) dziecko będzie mogło skorzystać ze świetlicy od godziny 630 do 1600.

 

Do pobrania:

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU SP4

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU SP3

 

WARSZTATY CERAMIKI KLASA VI C

               Warsztaty są niezwykle ciekawe i odprężające. Uczniowie  twórczo spędzają czas, a praca z gliną pomaga im wyciszyć się, nauczyć skupienia i cierpliwości. Podczas warsztatów zgniatają i wałkują glinę, a następnie przy pomocy narzędzi wyczarowują cudowne wzorki. Na kolejnych zajęciach szkliwią swoje wyroby. Ostatnią pracą jaką wykonali uczniowie były domki, które zostaną wbudowane w budynki otaczające rynek w Polkowicach. Wszyscy będą mogli podziwiać prace uczniów klasy VI c.

„Korneliada Matematyczna”

Dnia 18.05.2018 roku odbył się  IV powiatowy konkurs  matematyczny „Korneliada Matematyczna” w Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach. W konkursie wzięło udział trzynaście trzyosobowych drużyn złożonych uczniów klas IV ze szkół podstawowych powiatu polkowickiego. Uczniowie rozwiązywali zadania i rebusy matematyczne. Doskonalili umiejętności zgodnego współdziałania w zespole, podejmowania wspólnych decyzji i właściwego prezentowania efektów swojej pracy.

Wyniki:

I miejsce SP Gaworzyce

II miejsce SP Chocianów

III miejsce SP Grębocice

Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach po emocjonującej dogrywce zajęła IV miejsce. Szkołę reprezentowali: Wojciech Habas, Mateusz Ozga, Wojciech Walkowiak.

Opiekun Agnieszka Walkowiak

Szkolne eliminacje konkursu z wiedzy z języka niemieckiego „1 z 10”.

Dnia 18 maja 2018 r. w naszej szkole odbyły się kolejne eliminacje konkursu z wiedzy z języka niemieckiego  „1 z 10”. Dziesięciu uczniów klas V stanęło do gry i rywalizowało ze sobą w formie znanej gry telewizyjnej. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wspaniale rozwinięte umiejętności językowe i wiedzę nabytą podczas dwóch lat nauki języka niemieckiego.

Kokurs składał się z III etapów. Każdy z uczestników został nagrodzony słodkim upominkiem i oceną bieżącą bardzo dobrą za udział w konkursie. Zwycięzcami szkolnych eliminacji zostali:

I miejsce – Adrian Ferenc z klasy Vb- opiekun – p. Katarzyna Wesołek

II miejsce- Julia Surdyk z klasy Va- opiekun – p. Dorota Hass.

III miejsce- Katarzyna Kamińska z klasy Va- opiekun -p. Katarzyna Wesołek.

Organizator eliminacji dla klas V- p. Dorota Hass.

 

Ważna informacja o paczkach od Szkolnego koła TPD

UWAGA !!!

Szkolne Koło TPD może przydzielić 5 paczek ze słodyczami dla dzieci z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnych warunkach finansowych, matkom samotnie wychowującym dzieci…

Paczki odbierane będą na festynie z okazji Dnia Dziecka w Legnicy ( 1 czerwca o godz. 12.15)

Proszę o informację od rodziców do 22 maja 2018r.

Alicja Kureń