Stop Mowie Nienawiści – kampania przeciwko internetowemu hejtowi.

LOGO HEJT

Anonimowość i bezkarność w sieci to nieprawda . Można ustalić, kto i w jaki sposób jest wobec Ciebie agresywny w Internecie oraz telefonie i udokumentować jego działania a następnie ukarać surowo taką osobę.

 

Pamiętaj!

Stosowanie mowy nienawiści

jest niezgodne z prawem i surowo karane

 

Kodeks karny – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

 

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Art. 190.
§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Źródło; http://www.mowanienawisci.info

LOGO SAMO HEJT

Co to jest mowa nienawiści (HEJT) ?

 Mowa nienawiści to jakakolwiek wypowiedź, gest lub zachowanie, pismo czy przekaz, które są zabronione, ponieważ mogą podburzać do przemocy lub szkodliwego działania przeciw chronionej jednostce lub grupie albo dyskredytują lub zastraszają chronioną jednostkę lub grupę.

 

                          JAK SIĘ BRONIĆ !

 

 1.ZASTANÓW SIĘ, ZANIM ODPOWIESZ NA „HEJTERSKI” KOMENTARZ. NIE DAJ SIĘ PONIEŚĆ EMOCJOM, NIE ODPOWIADAJ POD WPŁYWEM CHWILI. 

2.NIE ODPOWIADAJ AGRESJĄ NA AGRESJĘ – W TEN SPOSÓB JEDYNIE PROWOKUJESZ HEJTUJĄCEGO DO DALSZEGO OBRAŻANIA

 3.NIE LAJKUJ, NIE UDOSTĘPNIAJ „HEJTERSKICH” KOMENTARZY – W TEN SPOSÓB JEDYNIE ZWIĘKSZASZ ICH ZASIĘG.

4.JEŻELI MOŻESZ, KASUJ NIENAWISTNE KOMENTARZE.

5.ZGŁASZAJ HEJT I MOWĘ NIENAWIŚCI, KORZYSTAJĄC Z OPCJI DOSTĘPNYCH NA FORACH LUB W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

6.GDY COŚ CI SIĘ NIE PODOBA LUB DENERWUJE, WYRAŹ TO KULTURALNIE, NIE HEJTUJ.

7.NIE REZYGNUJ Z TEGO, CO ROBISZ, MYŚLISZ I MÓWISZ TYLKO ZE WZGLĘDU NA HEJTERÓW.

8.JEŻELI NIE MOŻESZ PORADZIĆ SOBIE Z HEJTEREM, ZGŁOŚ RODZICOM, WYCHOWAWCY PEDAGOGOWI SZKOLNEMU ORAZ ZADZWOŃ NA TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: 116 111.

Źródło;http://edukacja.fdds.pl

 

 

LOGO HEJT

Bookmark the permalink.

Comments are closed