Informacje o audycie w szkole dnia 03.10.2014r.

logos

Nasza szkoła już od 2010r. realizuje Szkolny Program Wspierania Zainteresowań i Uzdolnień. Złożenie przez dyrektora szkoły wniosku do Kapituły Dolnoślaskiej Rady Wspierania Uzdolnień o przyjęcie szkoły w poczet Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, jak również złożenie pozytywnie zaopiniowanego Szkolnego Programu Wspierania Zainteresowań i Uzdolnień oraz formularza aplikacyjnego rozpoczęło proces akredytacyjny.[...] Czytaj więcej

Wyprawka szkolna 2014

books

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć do 8 września 2014 r. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą otrzymać uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniowie: – słabowidzący, – niesłyszący, – słabosłyszący, – z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,[...] Czytaj więcej